Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

14:04
Nie torturuj milczeniem tych, których kochasz.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
14:01
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viasyrena syrena

June 26 2018

19:15
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viatobecontinued tobecontinued

June 22 2018

19:00
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaawakened awakened
18:56
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaawakened awakened
18:56
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawakened awakened

June 13 2018

19:04
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad

November 10 2017

20:12
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaweruskowa weruskowa

November 09 2017

19:34
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaclerii clerii
19:33
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaclerii clerii

May 11 2017

08:18
8861 5afc

13 Reasons Why (2017)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaifyouleave ifyouleave

April 23 2017

21:06
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave

April 17 2017

14:08
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

March 23 2017

13:55
I’m coming home
I’m coming home
tell the World I’m coming home! 

March 18 2017

19:06
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaMonasi Monasi

July 08 2015

20:54

Boże, czuwaj...
20:47
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamarczi marczi

July 06 2015

20:57
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablablablabla blablablabla
20:57
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viablablablabla blablablabla

July 02 2015

20:24
...
Reposted fromweightless weightless viamisiaczek95 misiaczek95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl