Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

21:42
2505 6cb3 500
21:37
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
21:36
miało być miło i pięknie a zaraz serce mi pęknie  (...)
— Czesław Śpiewa
Reposted fromunr-eal unr-eal viazachlystujsie zachlystujsie
21:35
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaheavencanwait heavencanwait
21:35
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaheavencanwait heavencanwait
21:31
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
21:22
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione

February 16 2020

10:24
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawakened awakened
10:16
W życiu nie liczy się to, co możemy osiągnąć, ale to z czym możemy się pogodzić.
— "My Dinner with Hervé (2018)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
10:04
Koniec końców znalezienie winnego nic nie daje. Wyjaśnia sytuację, ale nie pozwala z niej wyjść. 
— G. J. Bishop - "Skończ z tym sh*tem! Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie"
Reposted fromapatyczna apatyczna vialottibluebell lottibluebell

February 14 2020

19:36
0027 a105 500
Reposted fromniente niente viaheavencanwait heavencanwait
19:35
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaawakened awakened
18:21
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę. 
— Sławomir Mrożek
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
11:34
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
11:30
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
09:43
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić 
i jednocześnie wcale nie chcieć tego 
z powrotem.
— Paulo Coelho
09:41
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
09:40
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaretro-girl retro-girl
09:40
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaretro-girl retro-girl
04:08
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viapsychoza psychoza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl